czwartek, 21 kwiecień 2022 14:51

Ruszyła czwarta edycja programu Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił czwarty nabór wniosków w programie Mój Prąd.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Program kierowany jest do osób fizycznych, które mają umowę kompleksową lub umowę sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

NFOŚiGW przyznawać będzie dofinansowanie na inwestycje:

- zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem);

- zakup, transport i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii elektrycznej/ciepła i systemów zarządzania energią) mogą ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu. Muszą jednak z dotychczasowego systemu opustów przejść w system rozliczania na zasadzie net – billingu.

Maksymalna dotacja na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może wynieść ponad 20 000 zł. Z tej propozycji mogą skorzystać prosumenci, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie net-billing.

Na czym polega nowy system net-billing? To rozwiązanie oparte na rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych.

WIĘCEJ INFORMACJI>>>>>

SKŁADANIE WNIOSKÓW>>>>>

Mój_Prąd_plansza_0.png

 

 

Wyświetlony 3280 razy