poniedziałek, 25 kwiecień 2022 08:02

Brusy pamiętają... 10. rocznica śmierci Biskupa Pelplińskiego ks. prof. dr. hab. Jana Bernarda Szlagi

25 kwietnia wspominamy śp. Biskupa Pelplińskiego ks. prof. dr. hab. Jana Bernarda Szlagę. W tym roku mija 10. rocznica Jego śmierci.

Kapłan był bliski Gminie Brusy i jej mieszkańcom. Za Jego przyczyną, bł. ks. Józef Jankowski stał się Patronem Miasta i Gminy. W dowód uznania za poświęcenie i zaangażowanie w sprawy naszej społeczności, w rocznicę dnia papieskiego - 16 października 2008 roku, Biskup Jan Bernard Szlaga, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Brusyzgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 22 września 2008 roku.

ŻYCIORYS>>>>>

dfsgdjyklpoo.jpg

Wyświetlony 2768 razy