środa, 11 maj 2022 13:30

ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Dwoje niepełnosprawnych dzieci z oddziału przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach otrzymało specjalistyczną pomoc w zakresie opieki i edukacji. Gmina Brusy przystąpiła do pilotażowego programu: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Dzięki temu zatrudnienie znalazły też dwie kolejne osoby.

Przystępując do programu Gmina Brusy otrzymała grant w wysokości ponad 52 tysięcy złotych. Są to środki unijne. Pieniądze zostały przeznaczone na przeszkolenie i zatrudnienie na okres 10 miesięcy, dwóch pomocy nauczyciela, które będą sprawowały bezpośrednią opiekę nad maluchami objętymi programem.

- Celem tego projektu jest udzielnie pomocy uczniom w edukacji przedszkolnej, polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych w celu wpierania ich potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola – mówi Jacek Bruski, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach.

Bruski samorząd w naborze uzupełniającym złożył jeszcze jeden, podobny wniosek. Dotyczy on wdrożenia tego samego programu w szkołach w Kosobudach i Czyczkowach. Tam realizacja projektu ruszy od lipca.

koledzy-z-klasy-przyjaciele-torba-szkola-edukacja_53876-137717.webp

Wyświetlony 2791 razy

Media

WYPOWIEDŹ JACKA BRUSKIEGO, DYREKTORA GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BRUSACH