piątek, 13 maj 2022 15:07

Brusy pamiętają... 9. rocznica śmierci śp. ks. kan. Bolesława Śledzia

15 maja br. mija 9. rocznica śmierci śp. ks. kan. Bolesława Śledzia - Zasłużonego Obywatela Miasta i Gminy Brusy, patrona Szkoły Podstawowej w Kosobudach, byłego, wieloletniego proboszcza Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach. 

brusy_pamiętają_ŚLEDŹ.jpg

Ks. Bolesław Śledź zajmuje ważne miejsce w świadomości mieszkańców Kosobud. Z miejscowością był związany już od 1962 r., kiedy to został wikariuszem miejscowej parafii. W latach 1975-1998 był jej pierwszym proboszczem. Ks. Kan. Bolesław Śledź był cenionym kapłanem nie tylko w kosobudzkiej parafii, ale także w dekanacie. Jak czytamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kosobudach: Służba kapłańska Księdza Kanonika realizowała się przez lata katechezy, głoszenia słowa Bożego, udzielania sakramentów świętych oraz przez ofiarny udział w uroczystościach kościelnych, patriotycznych, kulturalnych i środowiskowych. Był duszpasterzem rolników dekanatu bruskiego oraz inicjatorem i organizatorem wielu pielgrzymek. Jego aktywne życie stanowiło znaczący wkład w rozwój życia mieszkańców parafii. Uczył religii w czasach trudnych, kiedy religia przecierała jeszcze drogi do wolności. Był katechetą wielu pokoleń i robił to z dużym poświęceniem i zaangażowaniem. Kapłan zmarł 15 maja 2013 roku.

 

Wyświetlony 2397 razy