poniedziałek, 16 maj 2022 08:13

Ogłoszenie o zwalczaniu szkodliwych owadów leśnych

Nadleśnictwo Czersk podaje do wiadomości, że w przeciągu kilku dni okresie  od 20.05. do 20.06.2022r. Przeprowadzone zostanie zwalczanie szkodliwych owadów leśnych – brudnicy mniszki

Wykorzystane będą środki ochrony roślin: FORAY 79 B lub DIMILIN 480 SC

Zwalczanie szkodliwych owadów leśnych odbędzie się na terenie Nadleśnictwa Czersk (fragmenty leśnictwa Czersk, Juńcza, Malachin, Odry, Olszyny, Płecno oraz w części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w obrębach ewidencyjnych wsi Mokre, Gotelp, Łukowo, Krzyż, Kwieki, Bielawy, Rytel, Czarniż, Kosobudy, Huta). Dokładna lokalizacja zostanie przedstawiona na stronie internetowej nadleśnictwa, przed wykonywaniem zabiegu.

W związku z powyższym dla zabezpieczenia zdrowia ludzi, zwierząt domowych oraz pszczół wzywa się do przestrzegania następujących zasad:

  • Osobom niezatrudnionym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wstęp na tereny leśne objęte zabiegiem zwalczania zostanie wzbroniony. Okres i obszar zostanie podany na stronie internetowej nadleśnictwa.
  • Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): runo leśne – 24 godziny
  • Pszczoły należy wywieść z lasu ze strefy przewidzianej do zabiegu zwalczania.
  • Szczegółowe informacje o zastosowanych środkach ochrony roślin zawierają załączniki do decyzji MRiRW

- załącznik do decyzji MRiRW nr R –38/2021d z dnia 20.01.2021 r.

- załącznik do decyzji MRiRW nr R – 272/2020d z dnia 15.04.2020 r.

6. Więcej informacji ukazywać się będzie na stronie internetowej nadleśnictwa: https://czersk.torun.lasy.gov.pl/

Wyświetlony 2523 razy