piątek, 27 maj 2022 11:49

Brusy pamiętają... Wspomnienie śp. Wandy Kiżewskiej

29 maja 2016 roku zmarła Wanda Kiżewska - wieloletnia radna gminna i działaczka kultury, nosząca tytuł Zasłużonego Obywatela Gminy Brusy. Dziś mija 6. rocznica śmierci Pani Wandy. 

brusy_pamiętają_KIŻEWSKA.jpg

Pani Wanda urodziła się 22 października 1919 roku w  rodzinie rolniczej  Augustyna i Franciszki Drobińskich.  Całe życie mieszkała w Czyczkowach w gminie Brusy. W latach 1926 - 1933 uczęszczała do szkoły powszechnej w Czyczkowach. Nie dane jej było kontynuować nauki w szkole średniej z powodu trudnej sytuacji rodzinnej. W wieku młodzieńczym należała do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Brusach. 8 lutego 1946 roku wyszła za mąż. Jej wybrankiem został Leonard Kiżewski z Czartołomia, który po 4 latach małżeństwa zmarł. Po długotrwałej wojnie i zniszczeniach należało uporządkować życie we wsi. Włączyła się więc w życie polityczne , gospodarcze i kulturalne swej rodzinnej wsi. Zaczęła reaktywować ruch artystyczny i rozrywkowy. Z jej inicjatywy doszło do powstania Domu Kultury w Czyczkowach. 18 czerwca 1969 roku Pani Wanda została uprawniona do pełnienia funkcji instruktora teatralnego swego zespołu- teatru amatorskiego. W 1978 roku przy WDK w Czyczkowach założyła kaszubski zespół folklorystyczny „ Zaboracy”. Przy grupie tanecznej powstała też kapela. Zespół szybko zdobywał uznanie. W latach 70-tych założyła teatr lalkowy. W domu kultury w Czyczkowach ciągle się coś działo. Wanda Kiżewska przygotowywała kolejne imprezy, pisała programy, uczyła młodzież. Była bardzo utalentowana, pomysłowa i aktywna. Należała do LZS-u, w ramach którego dbała o tężyznę fizyczną , grając w piłkę nożną i siatkówkę. Trenowała boks i podnoszenie ciężarów. Bardzo lubiła młodzież i chętnie z nią pracowała. Założyła także kółko fotograficzne, dzięki czemu można spotkać w kronice wsi wspaniałe zdjęcia starych drewnianych chat krytych strzechą. W 1987 roku Kiżewska postanowiła odejść na emeryturę. Działalność Wandy Kiżewskiej spotkała się z powszechnym uznaniem, czego dowodem było przyznanie jej Złotego Krzyża Zasługi (1984r.) i tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Brus (29.05.1989r.). W 2014 roku otrzymała Medal Stolema. Największym jej sukcesem jest to, że zyskała sobie szacunek i miłość ludzi, dla których żyła i tworzyła. Dzięki swej niezwykłej osobowości, szczeremu uśmiechowi, sile przebicia i doświadczeniu życiowemu zyskiwała nie tylko przychylność i sympatię ludzi, ale i osiągała zamierzony cel.

Wyświetlony 1943 razy