piątek, 03 czerwiec 2022 07:44

Serdecznie zapraszamy do korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach informuje mieszkańców obszaru rewitalizacji o możliwości skorzystania z nieodpłatnych usług poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach.

 

W czerwcu 2022 r.:

1. Pedagog :

• 01.06.2022 r. w godzinach 13.00-14.00 i 18.00 -19.00
• 06.06.2022 r. w godzinach 8.00-10.00
• 13.06.2022 r. w godzinach 9.00-10.00
• 15.06.2022 r. w godzinach 13.00-14.00 i 18.00-19.00
• 20.06.2022 r. w godzinach 9.00-10.00

2. Psycholog
• 17.06.2022 r. w godzinach od 13.00-17.00

3. Warsztaty umiejętności rodzicielskich
• 08.06.2022 r. w godzinach 18.00-20.00
• 22.06.2022 r. w godzinach 18.00-20.00

 

Osoby zainteresowane mogą umówić się oraz uzyskać dodatkowe informację pod numerami telefonów: 52 3969388 (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach) oraz 52 3355522 (Placówka Wsparcia Dziennego).

Poradnictwo odbywa się w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pt. „Centrum Usług Społecznych w Brusach”.

Obszar rewitalizowany został wskazany uchwałą Nr XIX/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017-2023.

 

RPO.jpg

Wyświetlony 1708 razy