poniedziałek, 04 lipiec 2022 07:48

Serdecznie zapraszamy do korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach informuje mieszkańców obszaru rewitalizacji o możliwości skorzystania z nieodpłatnych usług poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach.

W lipcu 2022 r.:

1. Pedagog :

• 06.07.2022 r. w godzinach 13.00-15.00
• 07.07.2022 r. w godzinach 9.00-13.00
• 13.07.2022 r. w godzinach 15.00-17.00

2. Psycholog
• 20.07.2022 r. w godzinach od 12.00-14.00
• 25.07.2022 r. w godzinach od 10.30-14.30
• 27.07.2022 r. w godzinach od 12.00-14.00

3. Warsztaty umiejętności rodzicielskich
• 06.07.2022 r. w godzinach 15.00-17.00
• 11.07.2022 r. w godzinach 15.00-17.00

Osoby zainteresowane mogą umówić się oraz uzyskać dodatkowe informację pod numerami telefonów: 52 3969388 (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach) oraz 52 3355522 (Placówka Wsparcia Dziennego).

Poradnictwo odbywa się w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pt. „Centrum Usług Społecznych w Brusach”.

Obszar rewitalizowany został wskazany uchwałą Nr XIX/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017-2023.

 

RPO.jpg

Wyświetlony 2140 razy