środa, 21 wrzesień 2022 08:40

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁAT DODATKU WĘGLOWEGO

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków finansowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.), w związku z art. 36, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Więcej informacji można uzyskać w MGOPS - tel. 52 39 69 385, 52 39 69 384, 52 39 69 396.

1920x810.png

Wyświetlony 5883 razy