czwartek, 29 wrzesień 2022 11:44

Rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Żłobka w Brusach

➡️Osoby opiekujące się dziećmi do lat 3 ubiegające się o przyjęcie dziecka do Żłobka na rok 2022/2023 zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w Samorządowym Żłobku w Brusach, przesłania na adres Samorządowego Żłobka w Brusach ul. Armii Krajowej 1A, 89-632 Brusy bądź za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrzynki:/ SZBrusy/SkrytkaESP) do wyczerpania limitu miejsc.
➡️Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin Rekrutacji Uzupełniającej dostępne są na stronie internetowej BIP Samorządowego Żłobka w Brusach: samorzadowyzlobekwbrusach.bip.gov.pl.
➡️Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka. Warunki i kryteria naboru określone są w Regulaminie Rekrutacji Uzupełniającej.
➡️O przyjęciu dziecka do Żłobka informacja przekazana zostanie pisemnie, e-mailem bądź telefonicznie.
➡️W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52 335 51 53 / 52 335 51 52.
Wyświetlony 3956 razy