środa, 05 październik 2022 13:51

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH - obejrzyj obrady online

Dziś o godzinie 16:00 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Brusach. Posiedzenie będzie można obejrzeć na żywo.
Przypominamy porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
b) zmiany uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
c) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2023
d) podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2023 rok
e) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029
g) wszczęcia procedury zmiany rodzaju miejscowości
h) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w Lubni
i) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brusy za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.
 
Wyświetlony 4093 razy