czwartek, 20 październik 2022 12:07

SZACOWANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ ROLNICZĄ W 2022 R. W GMINIE BRUSY

Przypominamy, że w oparciu o wyniki monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych suszą) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

Aplikacja na rok 2022 jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r lub po wpisaniu w przeglądarce internetowej hasła Zgłoś szkodę rolniczą. Sporządzanie protokołu odbywa się wyłącznie przez aplikację, tzn. bez udziału komisji gminnych szacujących straty, powołanych zarządzeniami właściwego miejscowo Wojewody.

Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany. Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełnienia strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej, do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym i uniemożliwia dokonywania dalszych zgłoszeń. Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych.

Elektroniczny wniosek o oszacowanie strat umożliwia producentowi rolnemu wybranie upraw poszkodowanych przez suszę spośród upraw zgłoszonych do ARiMR we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Z kolei dane o liczbie zwierząt z IRZplus umożliwią weryfikację wprowadzonych przez producentów rolnych danych o liczbie zwierząt w gospodarstwie rolnym. Dane te są niezbędne do wyliczenia wartości produkcji roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego.

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy producent rolny składa za pomocą publicznej aplikacji do 31 października 2022 r.

Wyświetlony 4083 razy