czwartek, 27 październik 2022 13:39

KONSULTACJE SPOŁECZNE: PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BRUSY NA LATA 2022-2036

OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy
na lata 2022-2036

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)
w związku z Zarządzeniem Nr 178/22 Burmistrza Brus, informujemy o konsultacjach społecznych projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniach: 28.10.2022 r. – 17.11.2022 r. i będą prowadzone będą w formie opinii przekazywanych pisemnie lub drogą elektroniczną.

Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036 zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy,
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brusy oraz w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, w pokoju nr 36, w dniach: 28.10.2022 r. – 17.11.2022 r.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu dokumentu.

Wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036 można zgłaszać
na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, albo przesłać
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule należy wpisać „Uwagi do projektu założeń”).

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 

Wyświetlony 4701 razy