poniedziałek, 14 listopad 2022 14:40

Informacja o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny węgla kamiennego na 2022 rok - AKTUALIZACJA

Informacja o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny węgla kamiennego na 2022 rok

Informujemy, że od wtorku 15 listopada br. będzie możliwość składania wniosków o zakup preferencyjny węgla kamiennego w sortymentach orzech oraz groszek zgodnie z ustawą z dnia
27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brusach w biurze nr 1 bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym przypadku wniosek opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

Uprawnionymi do zakupu węgla są gospodarstwa domowe zamieszkujące teren gminy Brusy, uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, które nie nabyły węgla na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej 1,5 t do 31 grudnia 2022 r.

Po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego należy oczekiwać na kontakt mailowy bądź telefoniczny z informacją o wyniku weryfikacji złożonego wniosku.

Po uzyskaniu informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku należy:

 1. Dokonać zapłaty w kwocie podanej w informacji.
 2. Zgłosić się po odbiór pisemnej informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku oraz faktury VAT
  za zakupiony węgiel kamienny.
 3. Skontaktować się do 20 grudnia 2022 r. z jednym z niżej wymienionych podmiotów współpracujących z Gminą Brusy, celem odbioru węgla.

Lista punktów odbioru węgla kamiennego na terenie gminy Brusy dostępna jest poniżej (kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)

 • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Brusach  ul. Dworcowa 13, 89-632 Brusy, tel. 52 398 22 50 , 668 807 096
 • Hurtownia Materiałów Budowlanych, Transport Ciężarowy "ARIEL" Józef Szymański  Brusy-Jaglie 2A, 89-632 Brusy, tel. 606 605 572
 • Transport Samochodowy Danuta i Jerzy Posieczek s.c. ul. Karnowskiego 31, 89-632 Brusy tel. 502 549 309, 502 549 101
 • Skład Węgla Nowak Spółka Jawna ul. Kościuszki 38A, 89-632 Brusy tel. 797 999 560
 • Krzysztof Stanisławski Firma Usługowo - Handlowa "ŻWIREK" ul. Mickiewicza 5, 89-632 Brusy tel. 662 269 374

Obecnie Gmina Brusy złożyła do PGE Paliwa Sp. z o. o. wniosek o zapotrzebowanie na węgiel kamienny. Po rozpatrzeniu zapotrzebowania spółka umożliwi odbiór węgla na swoich składach
i zostanie on przetransportowany do punktów odbioru.

Cena węgla kamiennego wynosi 2000 zł brutto za tonę. Do ceny nie jest wliczony transport węgla
z miejsca jego składowania do gospodarstwa domowego oraz usługi dodatkowe oferowane w punktach odbioru.

Cennik transportu i usług dodatkowych będzie obejmował:

 1. Workowanie węgla – 150 zł za tonę (dotyczy wybranych punktów odbioru)
 2. Transportu węgla z miejsca jego składowania do gospodarstwa domowego:
 • Na terenie miasta Brusy – transport darmowy
 • Poza miasto – 50 zł za jeden kurs.

Informacje do dostawach węgla do punktów odbioru będą na bieżąco aktualizowane.

Wyświetlony 4371 razy