piątek, 18 listopad 2022 09:57

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK W LEŚNIE

Burmistrz Brus ogłosił nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Leśnie, w której skład wchodzą działki nr 96/6 i 96/10 o łącznej powierzchni 2794 m2. Działki objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dopuszczającym realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 96.000,00 zł netto. Pełną informację zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Brusach, na stronie internetowej bip.brusy.pl w zakładce gospodarka nieruchomościami, a także na tablicy w miejscowości Leśno.

mapa1

 

Wyświetlony 3198 razy