środa, 11 styczeń 2023 09:21

XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

Wczoraj (10.01) odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Brusach. Radni obradowali po raz trzydziesty dziewiąty.

Podjęto uchwały w trzech sprawach. Dotyczyły one zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032. W uchwałach głównie uwzględniono finansową realizację zadań w zakresie wypłat dodatku węglowego oraz preferencyjnego zakupu i dystrybucji węgla w gminie Brusy. Ponadto radni podjęli uchwałę określającą stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych. Uchwała jest zgodna z właściwym sprawie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Szczegóły przyjętych uchwał i transmisja z obrad dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brusy>>>>>

Previous Next Play Pause
1 2

Wyświetlony 2395 razy