czwartek, 19 styczeń 2023 08:31

FERYJNY WYJAZD MŁODYCH STRAŻAKÓW

Młodzi druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych w Leśnie, Kosobudach i Brusach zwiedzili Gdańsk. Wycieczka miała charakter edukacyjny i była miłym akcentem trwających ferii zimowych.

Inicjatorem wyjazdu była jednostka OSP z Brus. Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zwiedzili gdańskie Muzeum II wojny światowej. O „Codzienności pod niemiecką okupacją” opowiedział uczestnikom wycieczki Przemysław Zachulski, kierownik Działu Edukacyjnego muzeum.

Gdańska Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 6 była kolejnym punktem wycieczki. Funkcjonuje tam specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza. Przy siedzibie jednostki istnieje także poligon wykorzystywany między innymi do szkolenia i egzaminowania psów ratowniczych. Druhowie z gminy Brusy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką działań podczas katastrof budowlanych czy trzęsień ziemi, sposobami wykorzystywania specjalistycznego sprzętu lokalizacyjnego oraz metodami tresury psów.

Na zakończenie chętni mogli sprawdzić swoje umiejętności na ściance wspinaczkowej.

Wyjazd odbył się 17 stycznia. Uczestniczyło w nim 22 druhów MDP wraz z opiekunami.

Więcej>>>>>

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wyświetlony 1400 razy