piątek, 10 luty 2023 13:12

BRUSY OD 35 LAT MIASTEM

18 grudnia 1987 r., Rada Państwa w porozumieniu z Radą Ministrów podjęła uchwałę o utworzeniu miasta Brusy jako 28 miasta w województwie bydgoskim. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 1988 r. Wówczas wieś Brusy stała się formalnie miastem, w którym żyło 3864 mieszkańców. Dla porównania, obecnie w Brusach mieszkają 5002 osoby (stan na 10.02.2023 r.)

12 lutego 1988 r. odbyła się uroczysta sesja inaugurująca działalność władz miejskich, na której obecni byli: zastępca przewodniczącego Rady Państwa Kazimierz Barcikowski, poseł na Sejm Zenon Żmudziński, wiceprzewodniczący Rady Krajowej PRON Alfred Beszterda, przewodniczący WRN Leonard Maciejewski, wojewoda bydgoski Stanisław Kubczak, zastępca dowódcy POW gen. Brygady Zdzisław Ostrowski, zastępca dowódcy Marynarki Wojennej Waldemar Raczkowski.

Podczas sesji  Rada Narodowa Miasta i Gminy Brusy podjęła uchwałę o ustanowieniu herbu miasta Brusy, a ówczesny Naczelnik Gminy Waldemar Bruski został powołany na stanowisko Naczelnika Miasta i Gminy Brusy, piastując ten urząd do 1990 r. Wówczas, w wyniku reformy samorządowej, w wolnych wyborach pierwszym Burmistrzem został Kazimierz Cyranowicz, pełniąc funkcję do 1998 r. Następnie stanowisko to objął Jerzy Fijas i sprawował je do 2006 r. Od tego czasu włodarzem Miasta i Gminy Brusy jest Witold Ossowski.
W wyniku reformy ustrojowej państwa, w 1999 r., konieczne było dostosowanie herbu do zasad heraldyki i tradycji historycznych. Obowiązujący herb oraz flagę Brus ustanowiono uchwałą Rady Miejskiej w Brusach w 9 września 1999 r.
W 2004 r., 16 października, Miastu i Gminie Brusy nadano patrona, którym został błogosławiony ks. Józef Jankowski, męczennik urodzony we wsi Czyczkowy.
Od 2013 r. symbolem Miasta i Gmina Brusy jest także maskotka - grzybek Brusek. 

Materiał filmowy TVK Brusy z uroczystej sesji 12 lutego 1988 r.: 

Wyświetlony 4021 razy