poniedziałek, 06 marzec 2023 11:59

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Gmina Brusy uczestniczy w realizacji  programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2023 r. i adresowany jest do: 

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program wprowadza bezpłatnie usługę asystenta mającą na celu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach zaprasza do kontaktu osoby niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z usług asystenta w ramach programu( w załączeniu „Karta zgłoszenia do programu” oraz „Karta zakresu czynności”).

Szczegółowych informacji dotyczących   programu można uzyskać w siedzibie MGOPS w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pod numerem telefonu 52 3969385 lub na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

 

znaki strona www

Wyświetlony 3236 razy