piątek, 10 marzec 2023 13:21

ZMARŁ ŚP. ROMAN BRUSKI

Z żalem informujemy, że w czwartek, 9 marca, zmarł śp. Roman Bruski, wcześniejszy kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach.  

brusy_pamietaja_-_ROMAN_BRUSKI_10_marca_2023.png

Śp. Roman Bruski urodził się 4 czerwca 1955 roku. Zawodowo był związany z Bydgoskim Przedsiębiorstwem Produkcji Leśnej „LAS”, gdzie pracował na jednym z kierowniczych stanowisk. W latach 1991-1994 pracował w Urzędzie Miasta i Gminy jako inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Komunikacji. Łączył tę pracę z etatem w ówczesnej Spółce Wodnej „Kanalizacja Brusy” przekształconej później w Zakład Gospodarki Komunalnej. W 1995 roku objął stanowisko kierownika ZGK piastując tę funkcję do roku 2004. Wówczas przejął funkcję zastępcy kierownika do spraw technicznych w ZGK. Pracował tam do emerytury, na którą przeszedł w 2020 roku. Posiadając uprawnienia kierownika budowy nadzorował prace budowlane wielu inwestycji prywatnych prowadzonych przez mieszkańców miasta i gminy Brusy. Zmarł 9 marca bieżącego roku w wieku 67 lat.

 

Samorząd Miasta i Gminy Brusy składa serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim Bliskim Pana Romana.

 

Witold Ossowski

Burmistrz Brus

 

Pogrzeb śp. Romana Bruskiego odbędzie się w sobotę, 11 marca. Rozpocznie się mszą św. o godz. 9:00 w kościele parafialnym w Brusach.

Wyświetlony 3205 razy