czwartek, 16 marzec 2023 08:08

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK W LEŚNIE

Burmistrz Brus ogłosił nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Leśnie, w której skład wchodzą działki nr 96/6 i 96/10 o łącznej powierzchni 2794 m2.

Działki są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dopuszczającym realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 68.250,00 zł netto.

Pełną informację zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Brusach, na stronie internetowej bip.brusy.pl w zakładce gospodarka nieruchomościami, a także na tablicy w miejscowości Leśno.

dsgrhtyjyuk.jpg

Wyświetlony 2605 razy