czwartek, 18 maj 2023 12:30

PROGRAM "POTAŃCÓWKI WIEJSKIE" - ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza program grantowy Potańcówki Wiejskie. Można ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%, z maksymalną kwotą dofinansowania do 10 000 zł.

Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. 

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są:
– koła gospodyń wiejskich,
– ochotnicze straże pożarne,
– organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),
– samorządowe instytucje kultury.

Nabór wniosków rozpoczyna się 22 maja i potrwa do 16 czerwca. Po tym czasie wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej (kryteria oceny merytorycznej stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu Programu). Ogłoszenie wyników programu – wykazu inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie –  planuje się na koniec lipca br. Okres organizacji potańcówek to sierpień – październik 2023 r.

SZCZEGÓŁY I POTRZEBNE DOKUMENTY: https://nikidw.edu.pl/potancowki-wiejskie/

PotancowiWiejskie_grant_prewka_page-0001-768x484.jpg

Wyświetlony 410 razy