piątek, 19 maj 2023 14:20

KOŃCOWA SPRZEDAŻ WĘGLA KAMIENNEGO W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO

Informujemy o rozpoczęciu sprzedaży końcowej i możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny węgla kamiennego w sortymentach orzech oraz groszek.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brusach w biurze nr 1, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym przypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym) w terminie do 30 czerwca br. Podczas sprzedaży końcowej można złożyć tylko jeden wniosek o zakup. Nie obowiązują limity ilościowe zakupu węgla, ani dotychczas zakupiona ilość paliwa stałego.

Cena węgla kamiennego wynosi 2000 zł brutto za tonę. Do ceny nie jest wliczony transport węgla z miejsca jego składowania do gospodarstwa domowego oraz usługi dodatkowe oferowane w punktach odbioru.

 

Wyświetlony 528 razy