wtorek, 11 sierpień 2020 14:35

Zakończyła się zbiórka folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Brusy

W lipcu br. zakończyła się zbiórka folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Brusy.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach dofinansowania jakie Gmina Brusy otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Unieszkodliwieniu podlegały odpady pochodzące z działalności rolniczej takie jak folie rolnicze, siatka i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag. Dofinansowaniem objęte były koszty transportu odpadów z miejsca wskazanego przez gminę  (teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach) oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Rolnicy zobowiązani byli dostarczyć odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach. Łącznie zebrano 227,240 ton folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej od 221 rolników z terenu gminy Brusy.

Odbioru zebranych odpadów dokonała wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma VERDE Group s.c. Paweł i Stanisław Krzemińscy z Żukowa.

Koszt zadania  wyniósł 109 075,20 zł.

 

97784

97785

97786

Wyświetlony 239 razy