czwartek, 27 sierpień 2020 09:17

Stypendium socjalne dla uczniów z gminy Brusy

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne         nie może być wyższa  od kwoty 528 zł netto.

W roku szkolnym 2020/2021 wnioski składać należy w terminie od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r., w siedzibie GZO w Brusach, ul. Armii Krajowej 1.

Druki wniosków można odbierać w sekretariatach szkół podstawowych z terenu gminy Brusy i GZO w Brusach. Osoby ubiegające się o stypendium szkolne proszone są o składanie kompletnych wniosków, co pozwoli na sprawne ich rozpatrywanie

Podczas składania wniosków prosimy o zachowanie środków bezpieczeństwa obowiązujących w czasie trwania COVID-19.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach
ul. Armii Krajowej 1
89-632 Brusy

tel. 52 395-29-28

 

 

Wyświetlony 237 razy