poniedziałek, 14 wrzesień 2020 11:44

Grant na prowadzenie kółka informatycznego w Brusach

Nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 1 im.  Jana Pawła II w Brusach - Krzysztof Narloch pozyskał dofinansowanie z Ogólnopolskiego projektu grantowego. "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" to przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

„Centrum Mistrzostwa Informatycznego” zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych. Uczniowie uczestniczący w zajęciach, w ramach kół informatycznych, mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów, ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy. Ponadto, projekt podniesie kompetencje kadry dydaktycznej, prowadzącej zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach zachęca do przyłączenia się. Zaproszenie dotyczy nie tylko uczniów z bruskich szkół, ale również z sąsiednich szkół podstawowych. Ilość miejsc jest ograniczona. Grant zostanie dofinansowany po zebraniu 8-15 osób.

Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół w Brusach – sala 29. Wstępnie zaplanowano je w piątki w godz. 14:35-15:20 i 15:25-16:10 (pierwsze spotkanie już 02.10.2020). W cyklu 8-miesięcznym, w formule cotygodniowej, uczniowie odbędą 48h bezpłatnego kółka. Uczestnik zajęć zobowiązany jest uzyskać min. 75% frekwencję (podczas spotkań stacjonarnych bądź zdalnych).

Aby uczestniczyć w zajęciach należy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

  • Obowiązek informacyjny - zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020
  • Wyrażenie zgody na upowszechnienie wizerunku ucznia,
  • Regulamin uczestnictwa ucznia w kółku informatycznym.

Rodzice/prawni opiekunowie podpisują dokumenty bezpośrednio u p. Krzysztofa Narlocha. W tym celu prosimy o kontakt tel. 697-407-635.

Więcej informacji na stronie CMI lub bezpośrednio u nauczyciela.

logotyp

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach.

 

Wyświetlony 285 razy