poniedziałek, 21 wrzesień 2020 13:25

„mPotęga” w Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach otrzymała dofinansowanie grantowe w kwocie 8 tys. zł na realizację projektu matematycznego: „Królowa nauk w Informatyce”. Zadanie jest  skierowane do uczniów klas VII-VIII. Projekt dofinansowuje Fundacja mBanku w ramach programu grantowego „mPotęga”.

Inicjatywą w pozyskaniu grantu wykazał się nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 Krzysztof Narloch. Przedsięwzięcie zakłada zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania oraz wciągnięcie ich w odkrywanie praktycznego zastosowania jej w życiu codziennym.

Program przewiduje realizację zajęć najczęściej pozalekcyjnych w formie warsztatów z matematyki oraz informatyki, dla uczniów klas VII-VIII. Ciekawa forma zajęć edukacyjnych będzie sprzyjać również rozwijaniu zdolności artystycznych i poznawczych uczniów. Pierwsze zajęcia prowadzone przez nauczycieli: Lucynę Synak, Bartosza Rogallę oraz Krzysztofa Narlocha odbyły się już 7 września br.

Warto śledzić stronę internetową i profil na Facebooku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, by zobaczyć postępy z prowadzonych zajęć.

 

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach.

Wyświetlony 505 razy