czwartek, 24 wrzesień 2020 13:48

Biblioteki szkolne zostaną wyposażone w nowe książki

Gmina Brusy otrzymała dotację z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych. To projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Przedsięwzięcie wspiera rozwój czytelniczy dzieci i młodzieży. W ramach pozyskanej dotacji do szkół Gminy Brusy trafi łącznie ponad 50 tys. zł. Wkład własny placówek to niespełna 13 tys. zł (20% kosztów zadania). Fundusze umożliwią przede wszystkim zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) wzbogacających zasoby bibliotek szkolnych o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Lista szkół Gminy Brusy, które otrzymały wsparcie:

 

Nazwa szkoły

Otrzymane wsparcie finansowe  w ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

12.000 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach

12.000 zł

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

4.000 zł

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach   

4.000 zł

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego

w Wielkich Chełmach

4.000 zł

Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej    

„Gryf Pomorski” w Lubni                     

4.000 zł

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

4.000 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

2.480 zł

Szkoła Podstawowa w Męcikale

2.480 zł

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

2.480 zł

                                     Razem:  

51.440 zł


Na podział środków miała wpływ ilość uczniów uczęszczających do danej placówki. Nowe książki trafią do szkół jeszcze w tym roku.

 

thumb_920x518_17097be36663b363d8488ccef86593251540820414.png

 

 

Inf. UM Brusy, GZO Brusy.

 

Wyświetlony 381 razy