środa, 07 październik 2020 08:37

XI REGIONALNY KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „POETYCKIE PODRÓŻE PO KASZUBACH” ON-LINE

XI REGIONALNY KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  „POETYCKIE PODRÓŻE PO KASZUBACH” ON-LINE


CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury, tradycji i folkloru kaszubskiego oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Ponadto rozwijanie zdolności recytatorskich  i    pisarskich młodych twórców.

ZASADY KONKURSU:


1. Termin konkursu:

Poezja pisana:

Do 31 października 2020 roku należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Konkurs poetycki” jeden wiersz własnego autorstwa (napisany własnoręcznie lub komputerowo, może być skan lub wyraźne zdjęcie utworu)( załącznik 2). Utwory nie mogą być nigdzie publikowane i nagradzane.

Poezja recytowana:

Do konkursu poezji recytowanej należy zgłosić do 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej ze szkoły. Z recytacji wybranego utworu należy nagrać filmik i wysłać go do 31 października 2020r. na Messenger (na grupę o nazwie Konkurs Poetycki Męcikał) lub nagrać film na płytę i przysłać listownie na adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Męcikale, ul. Szkolna 7, 89-632 Brusy. Występ nie może być dłuższy niż 4 minuty. (załącznik 1)

2. Tematyka:

Poezja własna - „Idę na grzyby”. Jeden wiersz mówiący o tematyce związanej z grzybami występującymi w naszych lasach lub tym, co możemy z nimi zrobić. Utwory mogą być pisane w języku polskim lub w  języku kaszubskim.


Poezja recytowana – fragment prozy z kaszubskiego przekładu „Kubusia Puchatka”.

3. Nadsyłanie prac:

Wiersz własny należy opatrzyć godłem. Podać w mailu należy także następujące dane: imię, nazwisko, klasę, szkołę autora , imię i nazwisko oraz numer telefonu nauczyciela (opiekuna) (załącznik 2). Utwory należy przesłać na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Kategorie:

Wiersze własne i poezja recytowana rozpatrywane będą w następujących kategoriach:
- klasy II – III 
- klasy IV – VI
Ponadto poezja własna rozpatrywana będzie osobno w języku polskim i w języku kaszubskim.

5. Przebieg konkursu:

- Wyniki konkursu zarówno w poezji pisanej jak i recytowanej ogłoszone zostaną w połowie listopada na stronie www.brusy.pl oraz www.spmecikal.szkolna.net. - Szkoły i uczniowie, którzy otrzymają nagrody zostaną powiadomieni telefonicznie o zdobyciu nagrody. - Nagrody zostaną dostarczone do szkół.
- Organizator powołuje jury konkursu.
- Utwory lub zgłoszenia, które nadejdą po terminie nie będą brane pod uwagę

6. Postanowienia końcowe:

1. Przesłanie kart zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) przez Szkołę Podstawową w Męcikale przy ul. szkolnej 7 w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocyjnych Organizatora. W związku z powyższym każda szkoła powinna dostarczyć karty osób uczestniczących w konkursie „Poetyckie podróże po Kaszubach” (zał. 1 i 2)

Organizator:
Nauczyciel języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej w Męcikale: mgr Anna Różek


Patronat:
Burmistrz Brus Witold Ossowski

Wyświetlony 480 razy