poniedziałek, 12 październik 2020 11:18

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Brusach

W czwartek, 15 października br. o godz. 11.00 na placu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach odbędzie się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody i stypendia Burmistrza Brus, akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym oraz listy gratulacyjne nauczycielom, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Stypendium otrzymają uczniowie klas VI, VII i VIII oraz absolwenci szkół podstawowych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 spełnili wymagane kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy (Uchwała Nr XXII/220/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2017 r.).

Z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiczną oraz warunki atmosferyczne termin, miejsce oraz forma wręczenia nagród i stypendiów może ulec zmianie.

Wyświetlony 1053 razy