czwartek, 15 październik 2020 11:37

Badania ankietowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca podmioty przetwórcze oraz producentów rolnych do udziału w statystycznym badaniu ankietowym Komisji Europejskiej pn.: "Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19".

Ankieta skierowana do rolników oraz przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem  https://vpn.minrol.gov.pl/global-protect/login.esp?token=1 

Dodatkowo, pod linkiem  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators znajduje się ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy rolników i firm łańcucha żywnościowego.

Czas wypełniania ankiety zajmuje ok. 15 minut, a termin na jej przesłanie upływa z dniem 30 listopada br.

Wyświetlony 707 razy