środa, 30 grudzień 2020 14:13

GMINA BRUSY WYRÓŻNIONA W PROJEKCIE POLSKA SZCZĘŚLIWYCH RODZIN

Polska Szczęśliwych Rodzin to projekt realizowany w ramach konkursu grantowego „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Gmina Brusy została doceniona za swoje działania prorodzinne.

 

Gmina Brusy od lat podejmuje inicjatywy zmierzające do polepszenia jakości życia mieszkańców tak, by korzyści z nich płynące obejmowały całe rodziny. Realizowane projekty dotyczą zakresu pomocy społecznej, edukacji, rozwoju zawodowego czy profilaktyki zdrowotnej.

Bruszanie są wspierani w ramach resortowych projektów społecznych takich jak: asystent osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa czy w akcji „Wspieraj Seniora”, w ramach walki z Covid-19.

Nacisk na rozwój człowieka kładziony jest już od najmłodszych lat, dlatego też Gmina dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych. Ponadto z myślą o dzieciach i dla komfortu rodziców, wybudowany został Samorządowy Żłobek w Brusach. Swoje umiejętności oraz wiedzę poszerzać mogą także dorośli w ramach działań: „Familijne Lowe”, „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, „Aktywizacja społeczno – zawodowa kobiet w mieście i gminie brusy”, „Aktywność drogą do sukcesu”. Dodatkowo dzieci, młodzież i dorośli mają możliwość rozwoju w ramach zajęć w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, czy przynależąc do szerokiego grona organizacji pozarządowych, z których większość otrzymuje gminne wsparcie finansowe w ramach grantów.

Ważna jest także dbałość o zdrowie mieszkańców, stąd powstał Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego prowadzi się szereg działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin. W szczególnej trosce o seniorów, od 2009 roku, Gmina Brusy podejmuje działania w ramach Gminnego Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu”, polegające na szczepieniu przeciwko grypie osób powyżej 65. roku życia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ PROSPOŁECZNYCH I PRORODZINNYCH MOŻNA POBRAĆ PONIŻEJ.

W ramach projektu powstał spot promujący pozytywny wizerunek rodziny. Zapraszamy do jego obejrzenia oraz dołączenia do grupy Liderów Działań na Rzecz Rodziny:

https://www.facebook.com/groups/polskaszczesliwychrodzin

 

 

Wyświetlony 1530 razy

Media

Brusy - spot ogólny