czwartek, 21 styczeń 2021 12:54

POLSKA SZCZĘŚLIWYCH RODZIN. SENIORZY W GMINIE BRUSY.

W Dniu Babci i Dniu Dziadka w sposób szczególny myślimy o seniorach gminy Brusy. To osoby niezwykle aktywne i chętnie włączające się w różnorodne inicjatywy. Z okazji obchodzonych świąt życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom z naszych miejscowości tego co najlepsze: zdrowia, szczęścia i wiele uśmiechu!

 

Aktywni seniorzy gminy Brusy - działania

30 września 2020 roku, na wniosek Burmistrza Brus i Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku, Rada Miejska w Brusach Uchwałą nr XVIII/158/20 wyraziła wolę powołania Bruskiej Rady Seniorów oraz przyjęła jej statut. W bieżącym roku zaplanowano spotkania i warsztaty pozwalające na utworzenie takiej rady. Będzie ona miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Odnosząc się do charakteru konsultacyjnego, można tu wymienić konsultacje projektów aktów prawa miejscowego, lokalnych planów strategii rozwoju, programów współpracy naszej gminy z organizacjami pozarządowymi, proponowanych inwestycji lub przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne osób starszych. Natomiast w ramach kompetencji doradczej i inicjatywnej Rada Seniorów będzie mogła formułować własne propozycje rozwiązań analizowanych spraw czy inspirować władze do podjęcia nowych działań w celu podniesienie jakości życia osób starszych.

Ponadto działalność Bruskiej Rady Seniorów będzie wsparciem aktywnego rozwoju i uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnych, a tym samym kreowaniem i umacnianiem społeczeństwa obywatelskiego. To swego rodzaju pomost łączący lokalne władze z seniorami.

Lokalny samorząd, dostrzegając potrzeby osób starszych, wspiera również inicjatywy organizacji pozarządowych. Stowarzyszenia te organizują m.in. różnego rodzaju warsztaty (kulinarne, plastyczne, z robótek ręcznych, itp.). Aktywnie działa m.in. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach. W 2019 roku, w ramach otwartego konkursu ofert, Gmina Brusy dofinansowała projekt Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku, pn. „Klub Aktywnego Seniora”. Całkowita wartość zadania opiewała na kwotę 3.100 zł, z czego dofinansowanie Gminy Brusy wyniosło 1.900 zł. W ramach programu stowarzyszenie przeprowadziło 3 warsztaty dla seniorów z edukacji kulturowej Kaszub. Przygotowało i zrealizowało 3 inicjatywy lokalne, którymi inicjatorami i realizatorami byli seniorzy z Zalesia, Brus i Męcikała. Ponadto przeprowadzono 1 spotkanie  z wymiany doświadczeń nt. angażowania seniorów w działania publiczne.

W działania na rzecz seniorów gminy Brusy włącza się również Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego organizując lub inicjując zajęcia  z bibliotekarstwa. Obecnie na terenie miasta i gminy Brusy funkcjonują 2 kluby czytelnicze: Dyskusyjny Klub Książki oraz Klub Miłośników Biblioteki. Pierwszy z nich zajmuje się promowaniem czytelnictwa  i spędzaniem czasu na omawianiu przez jego członków przeczytanej literatury. Drugi – skupiający seniorki z okolic Męcikała, które w okresie zimowym spotykają się, by omawiać wybrane pozycje biblioteczne, a w okresie letnim uprawiają nordic walking odkrywając walory turystyczne i przyrodnicze południowej części gminy Brusy.

 

Statystyki

W Polsce od wielu lat obserwujemy postępujący proces starzenia się społeczeństwa. W 2013 roku osoby w wieku 60+ stanowiły 21,5% , w 2015 roku – 22,9%. Zgodnie z założeniami opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy demograficznej[1] na koniec bieżącego roku osoby te będą stanowić 25,9% populacji. Z kolei do 2050  roku prognozuje się zmniejszenie liczby dzieci (w wieku 0-14 lat) i osób dorosłych (w wieku 15-59), natomiast zwiększy się liczba i udział osób w wieku co najmniej 60 lat (2025r. – 27,6%, 2035r. 31,3%, 2024r. – 37,8, 2050r. – 40,4%).

Zjawisko starzenia się społeczeństwa ma również miejsce w gminie Brusy. Z danych  ewidencji ludności wynika, iż liczba mieszkańców powyżej 60. roku życia na koniec 2019 roku wynosiła 2.705 osób. Dane dotyczące miasta i gminy Brusy z ostatnich kilku lat przedstawia poniższa tabela:

 

miasto

gmina

RAZEM

% populacji

2016

889

1.648

2.537

17,52

2017

905

1.690

2.595

17,84

2018

919

1.708

2.627

18,04

2019

957

1.748

2.705

18,55

Tab. Mieszkańcy gminy Brusy pow. 60. roku życia.

 

 

 

 

Inf. UM Brusy.

Źródło: Prognoza ludności na lata 2014-2050, studia i analizy statystyczne, GUS 2014.

 

 

Wyświetlony 1799 razy

Media

DZIEŃ BABCI I DZIADKA. POLSKA SZCZĘŚLIWYCH RODZIN.