czwartek, 11 luty 2021 11:10

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH - oglądaj na żywo!

Dziś odbywa się XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach. Radni będą podejmować uchwały w sprawach:

  • uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
    i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2020 – 2025.
  • planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2021 rok
  • rozpatrzenia petycji – listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2021 roku
  • środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  • wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2021/2022

SESJA JEST TRANSMITOWANA NA ŻYWO. ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA! 

LINK DO TRANSMISJI

 

Wyświetlony 1163 razy