wtorek, 02 marzec 2021 14:07

Czasowa zmiana organizacji ruchu


W związku z realizacją przez Gminę Brusy zadania pn.  „Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej  - informujemy, że odcinek
ul. Dworcowej został czasowo zamknięty dla ruchu kołowego na okres około 3 tygodni.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

etap 1 2

Objazdy:

etap 1 1

 

 

logotypen.jpg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wyświetlony 2604 razy