czwartek, 11 marzec 2021 15:58

XXII sesja Rady Miejskiej w Brusach

18 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Brusach Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej. 
 3. Przedstawienie porządku obrad. 
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 1. zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2021 
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029 
 3. rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie wyrażenia opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego oraz o poparcie Rządu Tymczasowego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 
 4. częściowego zwolnienia z opłaty należnej w 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
 1. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Zamknięcie obrad.  
Wyświetlony 3557 razy