wtorek, 16 marzec 2021 15:33

RUSZA ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Jeszcze w marcu br. rozpoczną się prace związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach, mieszczącego się na terenie oczyszczalni ścieków. Zakończenie inwestycji Gmina Brusy zaplanowała na czerwiec tego roku.

Realizatorem projektu z ramienia Gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach. 10 marca kierownik ZGK Paweł Wolter podpisał umowę z wykonawcą Firmą Szelbruk, reprezentowaną przez właściciela Piotra Szelę.

W ramach prac wykonane zostaną: droga dojazdowa do punktu, pomieszczenia do obsługi, plac do składowania gruzu, rampa najazdowa, zadaszona wiata na boksy z przeznaczeniem na różne rodzaje odpadów, sieć przeciwpożarowa, oświetlenie, monitoring wizyjny oraz odwodnienie, utwardzenie i ogrodzenie terenu PSZOK. Zamontowana zostanie również waga najazdowa. Ponadto zaplanowany jest także zakup ładowarki teleskopowej, kontenerów i pojemników na odpady.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie Gminę Brusy ok. 3 mln zł, z czego niespełna 1,5 mln zł stanowi dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Warto również wspomnieć, że dotychczas w ramach projektu, w 2019 r., przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, właściwego postępowania z nimi oraz ich odzysku i recyklingu. W ramach działań zorganizowano ekostoisko podczas Zaborskich Dożynek Gminnych, wydano komiks, grę na smartfony oraz zrealizowano grę miejską dla szkół z terenu gminy Brusy.

 

Uwaga!

Informujemy, że inwestycja nie zakłóci dotychczasowego harmonogramu funkcjonowania

PSZOK w Brusach (ul. F. Bolta 1). Odpady przyjmowane są:

we wtorki i czwartki w godz. 13.00 - 18.00 oraz w soboty w godz. 9:00 - 12:00

 

IMG_8573.JPG

RPO.jpg

 

Inf. i fot. UM Brusy.

Wyświetlony 3638 razy