środa, 07 kwiecień 2021 09:34

Uwaga! Czasowa zmiana organizacji ruchu.

W związku z realizacją przez Gminę Brusy zadania pn.  „Odwodnienie miasta Brusy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną w ulicy Kalwaryjnej -  informujemy, że od 7 kwietnia br. rozpoczną się prace na odcinku ul. Kalwaryjnej od skrzyżowania z ul. Dworcową do torów, odcinku ul. Kalwaryjnej za torami na wysokości ulic Różanej i Słonecznej oraz na odcinku ul. Słonecznej od ul. Stokrotki do skrzyżowania z ul. Kalwaryjną.

Ruch samochodów będzie odbywał się wahadłowo. Mieszkańcy będą mieli zapewniony dostęp do swoich  nieruchomości.

Kalwaryjna_etap_II.jpg

 

Jednocześnie informujemy, że zamknięty do tej pory odcinek ul. Dworcowej zostanie otwarty po wykonaniu  nowych nawierzchni drogowych, co nastąpi za ok. 3 tygodnie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyświetlony 1402 razy