czwartek, 20 maj 2021 10:13

Gminny Konkurs Piosenki z okazji Dnia Dziecka

REGULAMIN  GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI Z OKAZJI DNIA DZIECKA

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 • Organizator konkursu:

Gmina Brusy

 • Współorganizatorzy:

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach

 • Celem konkursu jest przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez rozwijanie aktywności muzycznej wśród dzieci, młodzieży, popularyzacja śpiewu oraz zdobywanie doświadczenia i wiedzy w zakresie sztuki wokalnej.
 • Konkurs polega na zaprezentowaniu swoich umiejętności wokalnych podczas nagrania audiowizualnego, które będzie podlegało ocenie jury. Konkurs promowany będzie poprzez strony internetowe Gminy Brusy oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Wszelkich informacji na temat konkursu udziela – Renata Goebel, tel. 52 396 93 34

.

 • 2. ZASADY KONKURSU
 • Gminny Konkurs Piosenki z okazji Dnia Dziecka obejmuje następujące kategorie wiekowe:

Kategoria I: przedszkole

            Kategoria II: szkoła podstawowa klasy I - III

Kategoria III: szkoła podstawowa klasy IV-VI

Kategoria IV: szkoła podstawowa klasy VII – VIII i szkoła ponadpodstawowa

 • Zadaniem uczestników konkursu jest nagranie wybranego przez siebie utworu dziecięcego i przesłanie nagrania do Organizatorów konkursu.
 • Termin nadsyłania nagrań upływa 7 czerwca 2021 r.
 • Spośród zgłoszonych nagrań audiowizualnych jury wyłoni zwycięzców. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca 2021 roku. O terminie i sposobie odbiorów nagród
  i dyplomów laureaci powiadomieni zostaną w dniu ogłoszenia wyników konkursu.
 • Wyniki konkursu wraz z nagraniami wizualnymi laureatów zostaną opublikowane na stronie brusy.pl oraz www.ckibbrusy.pl
 • 3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
 • Każdy z uczestników przygotowuje jeden dziecięcy utwór muzyczny, a czas prezentacji nie powinien przekroczyć 3 minut.
 • Występ należy nagrać telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem.
 • Na nagraniu musi być widoczna sylwetka wykonawcy.
 • W opisie filmu należy umieścić imię i nazwisko wykonawcy.
 • W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu lub podejrzenia o manipulację wykonania Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym opiekunów Uczestnika.
 • Plik z nagraniem video można:
 • wgrać na dysk Google
 • przesłać nagranie za pomocą serwisu WeTransfer.com na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przesłać w formie linku na Youtube,
 • dostarczyć osobiście na pendrive do Chaty Kaszubskiej w Brusach –Jagliach im. Józefa Chełmowskiego (w godzinach od 8.00 -16.00)
 • Podpisaną kartę zgłoszenia oraz zgodę Rodzica/Opiekuna prawnego należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z nazwą pliku.
 • 4. DANE OSOBOWE
 • Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych Nagród.
 • Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic lub prawny opiekun Uczestnika.
 • Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych.
 • Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronach internetowych Organizatorów oraz profilach społecznościowych (Facebook) oraz w zainteresowanych mediach.
 • Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do nieograniczonego w czasie zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem dziecka lub osób dorosłych – ma prawo do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

plakat.jpg

Wyświetlony 5250 razy