piątek, 21 maj 2021 11:18

XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach

Informujemy, że 28 maja br. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Raport o stanie Gminy Brusy za 2020 rok:
a) debata nad raportem;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania 
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
a) opinia Komisji Rewizyjnej,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2020 rok
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2020 rok 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2020 rok 
b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2021/2022 
c) ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienia dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach 
d) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 
e) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 
9. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zamknięcie obrad.


Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

 

UWAGA!

Ze względu na trwający reżim sanitarny związany z epidemią COVID-19 sesja RM w Brusach odbędzie się bez udziału publiczności (w tym sołtysów).

Jednocześnie informujemy, że sesja transmitowana jest na żywo w Internecie. Przejdź do transmisji>>>>>

Wyświetlony 2194 razy