piątek, 21 maj 2021 14:11

REGULAMIN II KONKURSU SZTUKI LUDOWEJ IM. JÓZEFA CHEŁMOWSKIEGO BRUSY - BYTÓW 2021


antena.jpg

Centrum Kultury i Biblioteki im. J. Karnowskiego z Brusach,
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie,
Fundacja im. Jadwigi i Józefa Chełmowskich w Brusach - Jaglie

ogłaszają
II Konkurs Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego

 

1. Patronat nad Konkursem objęła Kapituła Honorowa w składzie: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Burmistrz Brus Witold Ossowski, Ewa Rudnik (córka Józefa Chełmowskiego), Magdalena Wirkus (wnuczka Józefa Chełmowskiego).

2. Konkurs skierowany jest do twórców z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

3. Ideą przedsięwzięcia jest założenie, że współcześni artyści ludowi, czerpiąc w swojej twórczości z tradycji, nadają jej nowy kształt, odpowiadający zmieniającej się rzeczywistości.

4. Konkurs nie jest adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej.

5. Celem konkursu jest stworzenie forum prezentacji dzieł współczesnych twórców, ich aktywizacja oraz wyłonienie nowych, szerzej nieznanych artystów nieprofesjonalnych.

6. Konkurs obejmuje prace w następujących dziedzinach sztuki ludowej:
• rzeźba i płaskorzeźba w drewnie
• malarstwo na szkle
• malarstwo na płótnie.

7. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w terminie
do 30 czerwca 2021 roku na adres: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie,
z dopiskiem „II Konkurs Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego”;
• nadesłane prace należy podpisać jedynie godłem (pseudonimem). Do pracy konkursowej należy dołączyć, w zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem, informacje dotyczące: 1) imienia i nazwiska artysty, 2) wieku artysty, 3) adresu zamieszkania, 4) tel. kontaktowego, 5) tytułu i wartości zgłoszonej pracy 6) podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wg załącznika),

• każdy uczestnik konkursu przedstawia do oceny nie mniej niż 3 prace i nie więcej niż 6 prac. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej nagradzane
w żadnym innym konkursie.

8. Prace zostaną przedłożone jury konkursowemu, które przyzna nagrody i wyróżnienia biorąc pod uwagę poziom artystyczny prac oraz zgodność ich charakteru z ideą Konkursu. Decyzja jury jest nieodwołalna.

9. Wybrane przez jury prace uhonorowane zostaną nagrodami finansowymi oraz okolicznościowymi dyplomami. Jury przyzna Nagrodę Główną II Konkursu Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego, na którą składać się będzie: nagroda finansowa ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Statuetka Konkursu ufundowana przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie i Centrum Kultury i Biblioteki im. J. Karnowskiego w Brusach.

10. Część prac, w tym nagrodzone i wyróżnione, eksponowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie w terminie od 9 lipca do 31 sierpnia 2021 r. Jury zastrzega sobie prawo do wyboru prac, które będą prezentowane na wystawie.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej 9 lipca 2021 r. w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Każdy uczestnik otrzyma stosowne zaproszenie na uroczystość. Uwaga: organizacja wernisażu i wręczania nagród uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej.

12. Za zgodą autorów, wybrane prace mogą być zakupione do zbiorów muzealnych, stąd prośba organizatorów o wskazanie wartości przedstawianych prac.

13. Prace, które nie będą prezentowane na wystawie, można odbierać w dniach następnych po ogłoszeniu wyników konkursu. Prace prezentowane na wystawie pokonkursowej będzie można odbierać po zakończeniu wystawy.

14. Administratorem danych osobowych twórców ludowych jest Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, adres: ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów.

 

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Jaromir Szroeder, Dział Etnograficzny Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, tel. 59 822 8615, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wyświetlony 4407 razy