poniedziałek, 24 maj 2021 12:20

Program "Moja Woda". Czas na składanie wniosku tylko do 10 czerwca!

Tylko do 10 czerwca można składać elektroniczne wnioski w ramach naboru programu Moja Woda edycja 2021. Dokumenty złożone dla nieruchomości z terenu województwa pomorskiego rozpatrują pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Program Moja Woda jest odpowiedzią na problem suszy w naszym kraju. Ma na celu ochronę zasobów wody poprzez retencję i zagospodarowanie wód opadowych oraz roztopowych. Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację do mikroinstalacji retencyjnych.

Po złożeniu wniosku przez Portal Beneficjenta, wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania dokumentu, podpisania go i dostarczenia wraz z załącznikami do WFOŚiGW w Gdańsku lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej będziemy przyjmować do 12 lipca 2021.

W programie można otrzymać dotację do 5 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 czerwca 2020 roku. Dofinansowanie można uzyskać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dotacja przewidziana jest zarówno na zakup urządzeń zbierających wodę i przesyłających ją do zbiornika, jak i na sam zbiornik i instalację, które rozprowadzają zgromadzoną wodę po działce.

Wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku należy złożyć przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycja to 2 000 zł. Minimalna sumaryczna pojemność zbiornika lub zbiorników to 2 metry sześcienne. Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia.  

Ogólne zasady programu zamieszczone zostały na stronie NFOŚiGW

Szczegóły naboru znajdują się tutaj.

Moja_Woda.jpg

 

 

 

 

Źródło: https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/miesiac-na-zlozenie-wniosku-w-programie-moja-woda

Wyświetlony 2276 razy