piątek, 04 czerwiec 2021 13:59

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030

Burmistrz Brus informuje, iż zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) przeprowadzono proces konsultacji Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030.

W proces konsultacji włączono mieszkańców oraz lokalnych partnerów społecznych1 gospodarczych poprzez ogłoszenie informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu na stronie internetowej www.brusy.pl a także sąsiadujące gminy oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poprzez przesłanie przedmiotowym podmiotom projektu strategii celem zaopiniowania. Proces konsultacji społecznych, zgodnie z ww. ustawą, trwał 35 dni i został ogłoszony na stronie: https://brusy.pl/component/k2/item/12791-konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-strategii- 

W związku z zaangażowaniem w proces konsultacji społecznych sąsiadujących gmin, Urząd Miejski w Brusach otrzymał pozytywną opinię od Gminy Chojnice. Gmina przekazała, iż nie ma uwag co do opracowanego dokumentu. Pozostałe gminy nie wniosły uwag.

Ponadto wpłynęły również uwagi przekazane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zastępcę Burmistrza Brus, Wydział Gospodarki Przestrzennej, Wydział Środowiska i Rolnictwa, Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Brusach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach.

Burmistrz Brus informuje, iż wszystkie uwagi zostały przeanalizowane i częściowo uwzględnione w Projekcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030.

Wyświetlony 1789 razy