poniedziałek, 07 czerwiec 2021 14:34

Spotkanie informacyjne i pokaz pracy najnowocześniejszych urządzeń grzewczych oraz odnawialnych źródeł energii

Informujemy, że w najbliższy czwartek tj. 10 czerwca 2021 r. w godzinach 11.30-12.30 na placu targowym w Brusach firma Viessmann Sp. z o.o. z Wrocławia zorganizuje spotkanie informacyjne wraz z pokazem pracy najnowocześniejszych urządzeń grzewczych oraz odnawialnych źródeł energii.

W trakcie spotkania przedstawiciele firmy przedstawią informacje techniczne w zakresie doboru
i montażu urządzeń oraz możliwości pozyskania dofinansowania m.in. na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku.

Przypominamy, że od 30 października 2020 r. na obszarze województwa pomorskiego obowiązują uchwały antysmogowe przyjęte przez Sejmik Województwa Pomorskiego.

Głównym założeniem ww. uchwał jest likwidacja wszystkich przestarzałych instalacji grzewczych oraz zakaz stosowania paliw niskiej jakości.

 

Jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi, takimi jak węgiel, drewno, pellet:

KROK 1         Sprawdź na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi kotła datę produkcji
i klasę swojego kotła

KROK 2         Jeśli nie jest to kocioł spełniający wymogi Ekoprojektu (z certyfikatem Ecodesign) zobowiązany jesteś wymienić go na określone w uchwale antysmogowej źródła ciepła
w następujących terminach:

 

Założenia uchwał antysmogowych w zakresie źródeł ciepła:

  1. w przypadku braku dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej (miasto) albo sieci ciepłowniczej (wieś) dotychczasowy kocioł należy wymienić na:
  • OZE,
  • instalacja na paliwo gazowe lub lekki olej opałowy,
  • energię elektryczną/ogrzewanie elektryczne,
  • instalację na paliwo stałe spełniającą wymogi Ekoprojektu,
  1. w przypadku dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej (miasto) albo sieci ciepłowniczej. (wieś) dotychczasowy kocioł należy wymienić na:
  • sieć gazową lub ciepłowniczą,
  • OZE,
  • instalacja na paliwo gazowe lub lekki olej opałowy,
  • energię elektryczną/ogrzewanie elektryczne.

W przypadku zapewnienia przez operatora dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja na paliwo stałe spełniająca wymogi Ekoprojektu, taka instalację można użytkować przez okres nie dłuższy niż 15 lat od daty rozpoczęcia jej eksploatacji.

Dopuszcza się okazjonalne spalanie biomasy (drewna) w kominkach (również tam, gdzie jest dostęp do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej), o ile spełniają one wymagania w zakresie Ekoprojektu, a ich eksploatacja nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących.

Wyświetlony 4483 razy