piątek, 25 czerwiec 2021 13:15

BURMISTRZ BRUS WRĘCZYŁ STYPENDIA NAJZDOLNIEJSZYM ÓSMOKLASISTOM

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 było szczególnym wydarzeniem dla absolwentów ósmych klas, którzy opuszczą mury szkoły podstawowej i od września rozpoczną naukę w szkole średniej. Dwadzieścioro troje z nich zostało szczególnie docenionych za wysokie wyniki w nauce przez Burmistrza Brus.

Grupa tych uczniów otrzymała „Stypendium Burmistrza Brus” wartości 850 zł. Warunkiem jego przyznania było uzyskanie średniej ocen końcowych na świadectwie – 5,25 i średniej ocen z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty – 4,93. Na stypendium mogli liczyć również finaliści konkursów kuratoryjnych oraz uczniowie szczególnie uzdolnieni, biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki”.

Lista tegorocznych stypendystów klas ósmych:

ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach:

 • Jakub Andrzejczak
 • Kacper Dombrowski
 • Karol Gawin
 • Zuzanna Kantrzonka
 • Aleksandra Kobierowska
 • Dominika Majkowska
 • Zuzanna Maziarz
 • Martyna Sypniewska
 • Konrad Schramke

ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach:

 • Daria Małgorzewicz
 • Karolina Szulc
 • Dominik Ostrowski

ze Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni:

 • Julia Dułak
 • Anna Janikowska
 • Anna Peplińska
 • Sandra Peplińska

ze  Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w  Kosobudach:

 • Julia Lemańczyk
 • Kinga Fifielska
 • Maria Wałdoch

ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie:

 • Julia Trzebiatowska

ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach:

 • Julia Grzelak

ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

 • Agata Kloskowska

ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu

 • Kinga Kloskowska

 

Gratulujemy! 

 

 

 

 

Wyświetlony 4074 razy