czwartek, 05 sierpień 2021 08:50

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Burmistrza Brus
Nr 115/21 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych
Burmistrz Brus ogłasza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomości komunalne stanowiące:

  • część działki nr 290/4 wraz z budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej położonej przy ul. Królowej Marii Ludwiki 5A w Leśnie, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą SL1C/00053241/1,
  • część działki nr 289/130 położonej w Męcikale stanowiącej dwa powierzchniowe zbiorniki wodne, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą SL1C/00021849/0,

dla organizacji, stowarzyszeń, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych działających
na terenie gminy Brusy na potrzeby ich działalności statutowych.

§ 2

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brusach na okres 21 dni
tj. od  5 sierpnia do 26 sierpnia 2021 r.

Wyświetlony 2251 razy