środa, 11 sierpień 2021 08:58

Nawałnica 11 sierpnia 2017 roku…

Cztery lata temu, 11 sierpnia 2017 roku, Gminę Brusy nawiedziła tragiczna w skutkach nawałnica. Mieszkańcy znaleźli się wówczas w dramatycznej sytuacji. Nawałnica zniszczyła wielu ludziom dorobek ich życia. Liczne szkody odnotowano również w budynkach gospodarczych, niewyobrażalne straty wystąpiły w uprawach rolnych i leśnych. Zniszczenia objęły: - 1.040 budynków mieszkalnych - 1.050 budynków gospodarczych - 50 rodzin musiało opuścić swoje domy - straty w 476 gospodarstwach rolnych o wartości ok. 12,6 mln zł - straty w mieniu komunalnym o wartości 18,6 mln zł (w tym ponad 7 km ścieżek rowerowych, 120 km dróg, obiekty i urządzenia sanitarne) - uszkodzeniu uległo 12,5 tys. ha (w tym 2,5 tys. ha lasów prywatnych), z czego 7,1 tys. ha przeznaczono do całkowitego wyrębu ( w tym 1,6 tys. ha lasów prywatnych), zniszczeniu uległy linie energetyczne, liczne zniszczenia w obiektach sakralnych i kulturalnych.

4

2

Od pierwszych godzin po katastrofie działało w Brusach, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego koordynatorem był Burmistrz Brus. W prace ratownicze i porządkowe zaangażowane były: władze rządowe, samorządowcy, strażacy, żołnierze, policjanci, leśnicy, pracownicy energetyki, radni i sołtysi z naszej gminy, harcerze, nauczyciele, pracownicy Urzędu Miejskiego, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zarządu Oświaty, Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, mieszkańcy oraz inne służby niosące bezpośrednią pomoc poszkodowanym. W pomoc włączyły się również: osoby duchowne, Caritas, związki zawodowe nauczycieli, media oraz inne organizacje. Dużym wsparciem służyli mieszkańcy niosący sąsiedzką pomoc oraz lokalni przedsiębiorcy udostępniający ciężki sprzęt.

7b

Na bruskim stadionie powstał punkt koncentracji sił i środków służb ratunkowych oraz wojska. Strażacy niezwłocznie przystąpili do usuwania zagrożeń spowodowanych przez wiatrołomy, udrożniania dróg i pomocy w przy uszkodzonych domostwach. Na zabezpieczenie dachów, na ternie naszej gminy, zużyto ok. 20 tys. m2 plandek. Wg danych KPPSP w Chojnicach, 33% interwencji stanowiły zgłoszenia z gminy Brusy. W usuwaniu szkód na terenie gminy brało udział łącznie ok. 10 tys. strażaków z ponad 70 jednostek OSP i PSP z całej Polski. Na prośbę Burmistrza Brus, w pracach m.in. przy udrożnieniu koryt rzek Młosiny i Zbrzycy włączono wojsko wraz z ciężkim sprzętem. Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało dwa wozy bojowe na użytek straży pożarnej w Leśnie i Brusach.

8c

9c

W wyniku nawałnicy w mieście i gminie Brusy nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej. Zasilanie przywracane było stopniowo. Już w pierwszej dobie energia wróciła do części mieszkańców Brus. Najdłużej, ok. 3 tyg., bez prądu pozostawały osoby mieszkające poza głównymi miejscowościami lub zamieszkujący na terenach leśnych. Trudną sytuację energetyczną opanowano przy pomocy agregatów prądotwórczych, w części użyczonych lub otrzymanych w darowiźnie.

11d

Poszkodowanych w nawałnicy wsparciem otoczyły również władze rządowe. Gminę Brusy osobiście wizytowali: Premier Beata Szydło, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk. Po wizycie, Premier wdrożyła ustawę umożliwiającą uproszczenie zasad odbudowy, remontów i rozbiórek budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

16e

W dniu 20 marca 2018 r. w Brusach, gościł Prezydent RP Andrzej Duda, który spotkał się z osobami zaangażowanymi w usuwanie tragicznych skutków nawałnicy z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Prezydent dziękował wszystkim zaangażowanym w walkę o lepsze jutro dla poszkodowanych, a także podkreślił wielką ofiarność i solidarność mieszkańców oraz służb terenów dotkniętych nawałnicą.

17f

18f

 

Wyświetlony 1965 razy