poniedziałek, 20 grudzień 2021 08:53

„Gmina Brusy wspiera przedszkolaków”

GMINA BRUSY/GMINNY ZARZĄD OŚWIATY W BRUSACH

ogłasza nabór dzieci uczęszczających do ośrodków wsparcia przedszkolnego z terenu gminy Brusy oraz nauczycieli/nauczycielek pracujących w ośrodkach wsparcia przedszkolnego na terenie gminy Brusy w ramach projektu pod nazwą:

„Gmina Brusy wspiera przedszkolaków”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

 • Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka na zajęcia dodatkowe zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie OWP do której uczęszcza dziecko
  w dniach od  21 do 30 grudnia 2021 roku.

 

 • Nauczyciele/nauczycielki ubiegający o przyjęcie na kursy/szkolenia w zakresie
  wzrostu kompetencji i kwalifikacji zawodowych zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie OWP w której pracują w dniach
  od  21 do 30 grudnia 2021 roku.

 

 • Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dostępne są:

-   w OWP uczestniczących w projekcie,
-   na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Brusach: www.brusy.pl.

 • Lista OWP uczestniczących w projekcie dostępna jest w Regulaminie rekrutacji
  i uczestnictwa w projekcie.
 • Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka na zajęcia/ nauczyciela bądź nauczycielki na kursy bądź szkolenia. Warunki i kryteria naboru uczestników określone są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
 • Wyniki naboru uczestników projektu dostępne będą  w danej OWP uczestniczącej
  w projekcie.

 

logosy

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wyświetlony 1724 razy