czwartek, 30 grudzień 2021 10:58

SĄ PIENIĄDZE NA USUWANIE AZBESTU

Kolejne 434 tony materiałów zawierających azbest planuje unieszkodliwić Gmina Brusy. Samorząd otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości 205 tysięcy złotych. Operacja usuwania i unieszkodliwiania azbestu prowadzona będzie do końca roku 2022.

Azbest to substancja rakotwórcza. Znajduje się on między innymi w starych, eternitowych pokryciach dachowych. – Jest to wciąż bardzo poważny problem, ponieważ nadal nawet na budynkach mieszkalnych zalega spora ilość takich materiałów – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Można się ich pozbyć przy okazji wymiany pokrycia dachowego. Ważne, aby nie robić tego samodzielnie. Należy pamiętać, że zadanie powinno być wykonywane przez specjalistyczną firmę, która w sposób bezpieczny zdemontuje, wywiezie i unieszkodliwi azbest. Część kosztów wykonania tych czynności pokryje Gmina Brusy z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania może wynieść do 600 zł za tonę odpadu zawierającego azbest jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu oraz do 300 zł jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu. Potrzebę demontażu eternitowego dachu należy wcześniej zgłosić w Urzędzie Miejskim.

Obecnie trwająca akcja usuwania azbestu nie jest pierwszą w gminie. Samorząd Brus organizuje pomoc w tym zakresie już od roku 2009. Do tej pory unieszkodliwiono prawie 2200 ton tych niebezpiecznych substancji. Pozyskane dotychczas dofinansowania to prawie 1,4 mln złotych.

azbest.jpg

Wyświetlony 1307 razy

Media

WYPOWIEDŹ BURMISTRZA BRUS