Zakończono prace budowlane na prawie półkilometrowym odcinku drogi z Brus - Jaglii do Żabna. Szutrowy dotychczas fragment został utwardzony asfaltem. Z nowego traktu kierowcy mogą już korzystać bez przeszkód.

Cała droga ma długość ponad półtora kilometra. Jej przebudowę podzielono na odcinki. Oddany właśnie do użytku jest kolejnym z którego mieszkańcy i turyści mogą już korzystać. „To dokładnie 495 metrów. Jezdnia ma szerokość 3,5 metra. Do tego są obustronne pobocza utwardzone kruszywem” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Droga łączy nie tylko dwie miejscowości. To także odcinek, który może być wykorzystywany jako trasa rowerowa w ramach Kaszubskiej Marszruty.

Budowa oddanego właśnie do użytku odcinka kosztowała 260 tysięcy złotych. 120 tysięcy to środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na resztę złożyły się Gmina Brusy oraz sołectwo Brusy – Jaglie w ramach funduszu sołeckiego

Na przyszły rok planuje się dokończenie brakującego odcinka tej drogi. Sołectwa Brusy - Jaglie oraz Żabno już zdecydowały o zabezpieczeniu na ten cel pieniędzy w swoich budżetach. Brakującą kwotę Gmina planuje pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

IMG_2597_1600x1067.JPG

 

IMG_2616_1600x1067.JPG

 

 

środa, 21 październik 2020 12:55

Rusza druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

Napisane przez

Dziś (21 października) rozpoczyna się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem.

Jak podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka z początkiem października weszły w życie przepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa w ramach programu „Czyste Powietrze”.

„Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu do podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii” – mówi szef resortu klimatu i środowiska.

„Razem z szesnastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej jesteśmy przygotowani do obsługi drugiej części programu „Czyste Powietrze”. Realizacja zadań, związanych z ustalaniem przez gminy dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wydawaniem zaświadczeń uprawniających do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania, wymaga aktualizacji oprogramowania w gminach. W ramach wewnętrznych regulacji i zasad współpracy z dostawcami IT, gminy od dwóch tygodni mogą pobierać aktualizację systemu” – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Współpraca z gminami

Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez gminy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Opierając się na obowiązujących od 15 maja 2020 r. nowych zasadach w programie „Czyste Powietrze” 2.0, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł). Nabór do drugiej części programu, zakładającej podwyższony poziom dofinansowania, rusza 21 października 2020 r. w godzinach popołudniowych.

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

„Drugą część „Czystego Powietrza” uruchamiamy licząc na efektywną współpracę z gminami, biorącymi na siebie dodatkowe obowiązki. Dlatego też – na podstawie nowych zapisów porozumień – będziemy premiować gminy za skutecznie składane wnioski w ramach programu. Przewidujemy refundację w wysokości do 100 zł za obsługę wniosku naszych beneficjentów” – dodaje wiceprezes NFOŚiGW.

Aby pomóc pracownikom gmin, szczególnie w pierwszej fazie, w obsłudze beneficjentów programu pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach, NFOŚiGW uruchomił specjalną infolinię dla jst pod numerem 22 340 40 90. Nadal funkcjonuje też osobna infolinia dla wnioskodawców i beneficjentów programu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem: 22 340 40 80).

Przydatna pomoc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień inauguracji drugiej części programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotował także kalkulator dotacji. To nowe narzędzie – na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji – ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.

Innym udogodnieniem dla beneficjentów „Czystego Powietrza” jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć miesięcy. To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19. Chcąc wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który oceni jego zasadność i podejmie decyzję. Zmiana dotyczy umów zawartych w ramach wszystkich dotychczasowych wersji programu.

NFOŚiGW przypomina też, że od niedawna dostępna jest – na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl – nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców w wyborze kwalifikujących się do dofinansowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzeń wykorzystujących OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz materiałów izolacyjnych i stolarki okiennej i drzwiowej. Jednocześnie to narzędzie dla producentów, których Narodowy Fundusz zaprasza do współtworzenia listy przez zgłaszanie urządzeń i materiałów. Ogólnopolski wykaz ma charakter informacyjny i powstaje, przy współpracy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, na bazie dotychczasowej strony (www.czyste-urzadzenia.ios.edu.pl) obejmującej tylko część urządzeń kwalifikowanych w programie „Czyste Powietrze”, która jest widoczna w okresie przejściowym, czyli do czasu zapełnienia się nowej listy ZUM.

***

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 16 października 2020 r. – za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – złożono w sumie ponad 172 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze”: www.czystepowietrze.gov.pl

czyste_powietrze_start_wioskow_1200_twitter_v2.png

 

środa, 21 październik 2020 12:18

Program Dobry Start - można jeszcze składać wnioski!

Napisane przez

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach przypomina, że do 30 listopada 2020 można jeszcze składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start (300+).  Wnioski można składać: drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna lub portal Emp@tia) lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, biuro nr 2 i 3.  tel. 52 39 69 384; 52 39 69 396.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

300.png

Informacje na bieżąco aktualizowane dostępne są również na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran 

aaaa.jpg

wtorek, 20 październik 2020 14:34

Zmarł śp. Tadeusz Leszczyński

Napisane przez

Z żalem informuję, że w niedzielę 18 października br. zmarł śp. Tadeusz Leszczyński z Czarnowa. Pan Tadeusz urodził się 28 października 1934 r. w Kosobudach. W wieku 16 lat zamieszkał w Czarnowie, gdzie do 1999 r. zajmował się gospodarstwem rolnym. Pozostawił żonę Zenobię oraz 2 córki i 4 synów.

Pan Tadeusz angażował się w życie społeczności lokalnej. W latach 1973 – 1977 oraz 1984 – 1990 był Radnym Gminnej Rady Narodowej w Brusach, a także wieloletnim członkiem rady sołeckiej. W latach 1991 – 1998 pełnił funkcję ławnika sądowego. Aktywnie uczestniczył w działalności Kółka Rolniczego w Czarnowie od początku jego istnienia. Ponadto był również zaangażowany w budowę Domu Nawiedzenia w Brusach. Szczególnie mocno związany był z działalnością strażacką. Przez blisko 50 lat pełnił funkcję Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie, a w latach 70tych przekazał grunt pod budowę remizy i świetlicy wiejskiej. Ponadto był członkiem Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brusach. Za swą działalność strażacką był kilkukrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. najwyższe odznaczenie w ochotniczym ruchu strażackim nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego  Związku OSP RP – Złoty Znak Związku oraz dyplom uznania za zasługi dla ochotniczego pożarnictwa Ziemi Chojnickiej od Prezesa Zarządu Głównego OSP RP Waldemara Pawlaka.

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Brusy Rodzinie oraz bliskim składam najserdeczniejsze wyrazy najszczerszego współczucia i żalu.

Burmistrz Brus Witold Ossowski

 

śp._Tadeusz_Leszczyński.jpg

poniedziałek, 19 październik 2020 14:43

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert

Napisane przez

OGŁOSZENIE

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w latach 2020 - 2021

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn zm.) oraz zgodnie
z „Rocznym programem współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2020”, „Wieloletnim Programem Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2017 – 2021” i zarządzenia Burmistrza Brus z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych do oceny ofert w otwartych konkursach ofert, Burmistrz Brus zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej  pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentują, nie będzie brała udziału w konkursie.

Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego przez Burmistrza otwartego konkursu ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać
w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy lub przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania dokumentów: 26 października 2020 roku do godz. 15:00, o terminie przyjęcia zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu do urzędu.

Strona 1 z 12