poniedziałek, 18 październik 2021 09:47

Obchody XVII rocznicy nadania patronatu Miastu i Gminie Brusy

Napisane przez Marcin Piekarski

17 października o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Brusach została odprawiona uroczysta msza św. z okazji XVII rocznicy nadania patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego Miastu i Gminie Brusy.

Mszy przewodniczył ks. Rafał Grot. We mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, na czele z burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Łąckim, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy. O uroczystą oprawę mszy św. zadbał również parafialny Chór Lutnia.

Szczególnym gestem upamiętnienia bł. ks. Jankowskiego było złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Patrona Brus, znajdującą się w bruskiej świątyni. Wiązankę złożył Burmistrz Brus i Przewodniczący Rady Miejskiej.

 

 

 

sobota, 16 październik 2021 09:14

Brusy pamiętają... Wspomnienie bł. ks. Józefa Jankowskiego i św. Jana Pawła II

Napisane przez Weronika Synak

16 października br. mija 80. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Józefa Jankowskiego. To również 17. rocznica nadania patronatu Księdza Jankowskiego Miastu i Gminie Brusy oraz 18. rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej w Czyczkowach.

Obchody Jubileuszu nadania patronatu Miastu i Gminie Brusy odbędą się 17 października br. Z tej okazji, w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach, o godz. 11.00, zostanie odprawiona uroczysta msza św. w intencji mieszkańców.

Również w niedzielę, 17 października, o godz. 13:00, zostanie odprawiona msza św. odpustowa w kościele w Męcikale. Świątyni tej także patronuje bł. ks. Józef Jankowski. Mszy przewodniczyć będzie ks. prałat Zdzisław Wirwicki.

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach upamiętni Patrona w poniedziałek, 18 października, mszą św. o godz. 11.00 w kościele w Męcikale.

ŻYCIORYS BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JÓZEFA JANKOWSKIEGO>>>>>

bł._ks._Józef_Jankowski.jpg

16 października wspominamy także postać św. Jana Pawła II. W tym roku mija 43. rocznica wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na papieża.

16 października 1978 roku arcybiskup krakowski został wybrany papieżem i przybrał imię Jana Pawła II. Papież Polak zasiadał na Stolicy Piotrowej ponad 26 lat. Jego pontyfikat wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła katolickiego i całego świata. W 2011 r. Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym, natomiast 27 kwietnia 2014 w Watykanie na Placu Świętego Piotra odbyła się kanonizacja Jana Pawła II, podczas której błogosławiony papież został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego. Przez ponad ćwierć wieku Jan Paweł II, nazwany papieżem-pielgrzymem, odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając 129 krajów. Ponadto odbył 144 podróże po Włoszech. Jako papież, dziewięciokrotnie odwiedził Polskę. Ostatnią pielgrzymkę do naszego kraju odbył w 2002 r..

Z okazji rocznicy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza 17 października na godz. 15:00 do kościoła parafialnego w Brusach na przedstawienie o Papieżu Polaku.

Natomiast Szkoła Podstawowa nr 1 w Brusach, która od 21 lat nosi imię Jana Pawła II upamiętni patrona mszą św. w piątek, 22 października, o godz. 11:00 w kościele w Brusach.

2015-04-02_08-33-57-88457_1000x.jpg

piątek, 15 październik 2021 13:25

NOWE PLACÓWKI MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRUSACH

Napisane przez Weronika Synak

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach rozpoczął działalność placówek położonych przy ulicy Szkolnej 1, w budynku tzw. starej szkoły.

Dom Dziennego Pobytu jest miejscem dla osób starszych, które w wyniku choroby, podeszłego wieku, samotności, czy też innych wydarzeń losowych potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Pomaga w zorganizowaniu czasu wolnego, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, towarzyskich, a także wzmacnianiu kondycji fizyczno – psychicznej. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  Świadczy usługi dla 15 osób.

Placówka Wsparcia Dziennego pełni formę świetlicy socjoterapeutycznej. Oferuje wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie opieki wychowawczej oraz specjalistycznej, pomocy w nauce szkolnej, trudnych sytuacjach rodzinnych, emocjonalnych, oddziałując na środowisko młodego człowieka. Zajęcia organizowane są dla grupy dzieci od 7-15 r. ż., od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00.

Całodobową opiekę osobom pełnoletnim z niepełnosprawnością, w podeszłym wieku lub  przewlekle chorym oferują trzy mieszkania chronione, które zapewniają m. in. Pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym oraz rozwijaniu  samodzielności zgodnie z indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi podopiecznych.

Dom Dziennego Pobytu, Placówka Wsparcia Dziennego oraz mieszkania chronione funkcjonują w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Brusach”  świadcząc kompleksowe wsparcie dla mieszkańców rewitalizowanego obszaru miasta Brusy.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

piątek, 15 październik 2021 13:08

XXIX sesja Rady Miejskiej w Brusach

Napisane przez Weronika Synak

21 października 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Brusach.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania nazw ulicom w Zalesiu
b) zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/137/2021
z 22 września 2021 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy
w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)” oraz Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/138/2021 z 22 września 2021 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową”
c) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029.
7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.

 

piątek, 15 październik 2021 12:47

BRUSKI PSZOK GOTOWY!

Napisane przez Weronika Synak

3 miliony złotych kosztowała modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach. Prace budowalne już się zakończyły. Obiekt zostanie oddany do użytku w najbliższy wtorek (19.10).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Bolta, to miejsce do którego mieszkańcy mogą przywozić te śmieci, których nie można wrzucać do pojemników na odpady. Chodzi tu w szczególności o odpady budowlane, opony, sprzęt AGD i RTV oraz zużyte meble.

Gmina Brusy posiada własny PSZOK ze względu na sporą odległość dzielącą ją od Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze koło Chojnic. Częsty transport niewielkich ilości śmieci byłby ekonomicznie nieuzasadniony. Posiadanie własnego PSZOKU pozwala na wstępną segregację odpadów, odzysk niektórych surowców oraz składowanie do czasu, gdy uzbiera się ich odpowiednio duża partia, nadająca się do wywiezienia do utylizacji.

Dotychczas istniejący PSZOK był już za mały, stąd decyzja o jego rozbudowie i modernizacji.

- Została wykonana droga dojazdowa, urządzono też pomieszczenie biurowe do obsługi tego punktu. Zbudowano plac do składowania gruzu, rampę najazdową do rozładunku oraz zadaszoną wiatę do składowania różnego rodzaju odpadów. Cały teren został wyposażony w monitoring i oświetlenie. Zakupiono także urządzenia do ważenia i rozładunku odpadów – wylicza Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach była dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wysokość dofinansowania to prawie 2 miliony złotych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Brusach zostanie uruchomiony 19 października. Czynny on będzie we wtorki i czwartki w godzinach 13.00-18.00 i w soboty w godzinach 9.00-12.00.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

 

piątek, 15 październik 2021 12:39

KONKURS OFERT DLA PODMIOTÓW MEDYCZNYCH NA REALIZACJĘ SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE

Napisane przez Weronika Synak

W dniach 20 września – 7 październik br. podmioty wykonujące działalność leczniczą miały możliwość składać oferty na realizację szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia w ramach Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu”, który od 2009 roku dla swoich mieszkańców Gmina Brusy. Nie wpłynęła żadna oferta, dlatego w dniu 12 października  br. ogłoszono ponowne postępowanie konkursowe.


W obecnym postępowaniu konkursowym oferenci mogą składać  dokumenty do dnia 28 października br.  

Link do ogłoszenia:https://bip.brusy.pl/dokumenty/9577

 

piątek, 15 październik 2021 11:45

MOBILNY POBÓR KRWI W BRUSACH

Napisane przez Weronika Synak

Klub Honorowych Dawców Krwi Przy Urzędzie Miejskim w Brusach informuje, że we wtorek 19 października, przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach odbędzie się mobilna akcja poboru krwi.

Rejestracja odbywać się będzie bezpośrednio w krwiobusie w dniu poboru w godz. 9.00 – 13.00. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego.

piątek, 15 październik 2021 11:45

Warsztaty pieśni i tańca kaszubskiego na wesoło. Drodzy seniorzy zapraszamy!

Napisane przez Weronika Synak

Drodzy Seniorzy! Wraz z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku Oddział Leśno zapraszamy na kolejne warsztaty pieśni i tańca z regionu Kaszub! 

Warsztaty organizowane przez leśnieński oddział RCK w Słupsku, odbędą się w 18 października br. (poniedziałek), o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Męcikale. Zajęcia są skierowane do seniorów 60+. 

Na zainteresowanych czeka wiele atrakcji i dużo dobrej zabawy przy muzyce akordeonowej. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne! 

Projekt jest realizowany w ramach zadania "Partnerstwo dla aktywności senioralnej". 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 733-639-580.

Zapraszamy! 
piątek, 15 październik 2021 11:45

Warsztaty florystyczne

Napisane przez Weronika Synak

W poniedziałek 11 i środę 12 października w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbyły się warsztaty florystyczne w ramach projektu Familijne LOWE. Organizatorem był Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.

Warsztaty poprowadziła Daniela Kołodziej, właścicielka kwiaciarni w Brusach. Podczas zajęć 30 uczestniczek mogło poczuć się jak prawdziwe florystki. Tematem listopadowych warsztatów były stroiki na zbliżającą się uroczystość Wszystkich Świętych.

Zapraszamy na kolejne warsztaty, tym razem w odsłonie świątecznej. Więcej informacji wkrótce.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
Inf. i fot. Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. 

piątek, 15 październik 2021 11:41

Seniorzy uczyli się pieśni kaszubskich!

Napisane przez Weronika Synak
Warsztaty poprowadzone przez regionalistkę Danutę Miszczyk odbyły się w miniony poniedziałek, 11 października, w nowo otwartym domu dziennego pobytu w Brusach.
Organizatorem było Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku Oddział Leśno. 
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Strona 1 z 61