poniedziałek, 26 lipiec 2021 13:13

Uwaga burze z gradem!

Napisane przez Weronika Synak

26.07.2021_burze_z_gradem.jpg

piątek, 23 lipiec 2021 15:11

„DROGA DO ZDROWIA Z PZU” W BRUSACH! JEDYNA TAKA AKCJA NA POMORZU! ZAPRASZAMY!

Napisane przez Weronika Synak

Burmistrz Brus Witold Ossowski zaprasza na bezpłatne badania i konsultacje w ramach akcji „Droga do Zdrowia z PZU”. Patronat nad akcją objął Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

31 lipca i 1 sierpnia, w godz. 9:00 - 19:00, na placu przy Urzędzie Miejskim w Brusach będzie można skorzystać z badania poziomu glukozy, cholesterolu, ciśnienia krwi, EKG, spirometrii, USG płuc oraz odbyć konsultacje z pulmonologiem, dermatologiem i dietetykiem. Wydarzenie odbywać się będzie w specjalnie zorganizowanych mobilnych strefach zdrowia.

Z badań i konsultacji lekarskich będzie mógł skorzystać każdy pełnoletni chętny, bez wcześniejszej rejestracji!

To jedyna taka akcja na Pomorzu! Zapraszamy!

Droga_do_zdrowia_z_PZU.JPG

Dodatkowo Gmina Brusy oferuje możliwość zaszczepienia się przeciw COVID- 19 i spisania w Narodowym Spisie Powszechnym!

szczepienia.jpg

piątek, 23 lipiec 2021 14:55

Z okazji Święta Policji

Napisane przez Marcin Piekarski

zyczenia site

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym. 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w: 

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku; 
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku. 
  •  

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku. 

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego. 

 

 

 Źródło: https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/czyste-powietrze-od-1-sierpnia-przerwa-w-wydawaniu-przez-gminy-zaswiadczen-o-dochodach

piątek, 23 lipiec 2021 10:02

Ruszyła ścieżka bankowa w programie Czyste Powietrze

Napisane przez Weronika Synak

Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska – to pierwsze banki, które rozpoczęły nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w programie Czyste Powietrze. Pożyczki wyniosą do 100 000 zł.

 

Współpraca z bankami jest bardzo ważna. Wiele osób, dla których wcześniej było to niemożliwe, będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup nowego źródła ciepła oraz termomodernizację domów jednorodzinnych.

Banki będą udzielały kredytu Czyste Powietrze, u nich też będzie można złożyć wniosek o dotację w ramach programu.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej jest jednak inna niż ta realizowana za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Najważniejsze zmiany:

- rozpoczęcie przedsięwzięcia:

W przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW w Gdańsku – do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W przypadku banków – od daty złożenia wniosku.

- okres realizacji inwestycji:

WFOŚiGW w Gdańsku: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

- rozliczenie wniosku:

WFOŚiGW w Gdańsku: maksymalnie w trzech częściach

Bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia.

 - korekta wniosku:

WFOŚiGW w Gdańsku: Tak

Bank: Nie, możliwość ponownego złożenia wniosku.

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem Czyste Powietrze, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz wykorzystanie tego kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Pięć kroków do kredytu Czyste Powietrze

Złóż wniosek o kredyt w oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze. Zaś po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze. W razie problemów, pomoże Ci pracownik banku.

Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do WFOŚiGW w Gdańsku.

Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli jest on zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, to kredyt wypłacony zostanie po podpisaniu umowy dotacji.

W ciągu 18 miesięcy (od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a potem złożyć wniosek o jej rozliczenie w WFOŚiGW w Gdańsku.

WFOŚiGW w Gdańsku wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

 

 

Źródło: https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/ruszyla-sciezka-bankowa-w-programie-czyste-powietrze

piątek, 23 lipiec 2021 09:00

XXVI sesja Rady Miejskiej w Brusach

Napisane przez Weronika Synak

29 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Brusach.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
b) rozpatrzenia skargi na przewlekłe i biurokratyczne oraz nieterminowe rozpatrywanie przez Burmistrza Brus wniosków.
7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.

 

UWAGA!

Ze względu na trwający reżim sanitarny związany z epidemią COVID-19 sesja RM w Brusach odbędzie się bez udziału publiczności (w tym sołtysów).

Jednocześnie informujemy, że sesja transmitowana jest na żywo w Internecie. Przejdź do transmisji>>>>>

piątek, 23 lipiec 2021 08:40

Planowane wyłączenia prądu 30 lipca w Brusach. Sprawdź szczegóły!

Napisane przez Weronika Synak

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu 30 lipca 2021 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w Brusach - ul. Polna 7A oraz hydrofornia, Chełmowska 17 (firma FUNGOPOL), i przyległe.

Aktualne informacje dotyczące planowanych wyłączeń prądu pod adresem: https://www.wylaczenia-eneaoperator.pl/index.php?rejon=22

wtorek, 20 lipiec 2021 11:44

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE KULINARNYM

Napisane przez Weronika Synak

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zaprasza członków lokalnych stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, a także mieszkańców gminy Brusy, powiatu chojnickiego i powiatów sąsiednich, którzy chcą się pochwalić swoimi umiejętnościami kulinarnymi do udziału w konkursie kulinarnym pn. „Golce – kaszubski rarytas z ziemniaków”.

Konkurs odbędzie się podczas Jarmarku Zaborskiego w sobotę, 31 lipca br., od godz.12.00 na placu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach (przy ul. Armii Krajowej).

Kaszubi przygotowując posiłek wykorzystywali bogactwo lasów, jezior, sadów, łąk, pól i mórz. To od stuleci obowiązuje także i dzisiaj. Jednym z filarów codziennego menu były ziemniaki i wszystko, co tylko można było z nich “wyczarować”. W tegorocznym konkursie prym będą wiodły kluski z ziemniaków czyli GOLCE.

Zapraszamy zatem wszystkich do wzięcia udziału i przyłączenia się do pielęgnowania tradycji kaszubskich!

plakat.kulinarny.jpg

poniedziałek, 19 lipiec 2021 10:16

XVIII Igrzyska Plażowe w Czernicy za nami!

Napisane przez Marcin Piekarski

Po rocznej przerwie, na czernickiej plaży, w niedzielę 18 lipca przeprowadzono XVIII Igrzyska Plażowe.

Nie zabrakło sztandarowego Turnieju Siatkówki Plażowej, w którym o Puchar Burmistrza Brus rywalizowało 10 drużyn. Pod czujnym okiem sędziów: Karola Gierszewskiego i Tomasza Ostrowskiego podium wywalczyli:

I miejsce             Piotr Ostrowski i Dariusz Kuna

II miejsce            Adam Mikołajczyk i Artur Rembalski

III miejsce           Paweł Danelski i Michał Leper

IV miejsce          Szymon Zygmański i Kamil Więcek

Dzieci chętnie brały udział we wspólnych zabawach z animatorem oraz konkursach. Dodatkowo na najmłodszych czekały dmuchane zamki i zjeżdżalnie.

Ciekawostką niedzielnych igrzysk był pokaz sprzętu nurkowego przeprowadzony przez p. Piotra Literskiego z Centrum Nurkowego DEEP z Lubni.

Dodatkową atrakcją był przeprowadzony przez strażaków z OSP Leśno oraz ratowników WOPR pokaz ratownictwa wodnego, w trakcie którego zaprezentowano różne techniki pomocy oraz przybliżono zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponadto, dorośli mogli spróbować swoich sił Turnieju strzeleckim z karabinka pneumatycznego przeprowadzonym przez Miejskie Koło Ligii Obrony Kraju w Brusach. Wyniki przedstawiają się następująco:

Panie:

I miejsce             Sylwia Osowska

II miejsce            Dorota Sołkiewicz

III miejsce           Emilia Knitter

Panowie:

I miejsce             Rafał Roczyński

II miejsce            Tomasz Sołkiewicz

III miejsce           Sebastian Kiedrowicz

Za pomoc w organizacji tegorocznych Igrzysk dziękujemy naszym współorganizatorom: p. Piotrowi Szulc, Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, LOK w Brusach, a także autorom ciekawych pokazów: Centrum Nurkowemu DEEP w Lubni, Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie i ratownikom WOPR.

 

 

 

 

sobota, 10 lipiec 2021 09:00

Szacowanie szkód spowodowanych suszą

Napisane przez Weronika Synak

W związku z potwierdzeniem zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na terenie gminy Brusy informujemy, że wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji, w terminie do 15 października 2021 r.

Korzystając z własnego Profilu Zaufanego producent rolny określa za pomocą aplikacji zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie.

Wprowadzone przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
  • określającymi zasięg i zakres suszy opublikowanymi w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą, aż do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń. Do wniosku o oszacowanie szkód, może zostać dołączona dokumentacja fotograficzna przedstawiająca ich zakres.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Link do aplikacji: KLIKNIJ

Rodzaje upraw objętych suszą należy sprawdzić na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej KLIKNIJ. Z uwagi na aktualizowanie raportów zalecamy regularnie sprawdzać czy dana uprawa objęta jest suszą.

Strona 1 z 48